Абът казва, че набирането на бизнес във Форт Уърт е в добри ръце с бившия му заместник – Fort Worth Star-Telegram

Абът казва, че набирането на бизнес във Форт Уърт е в добри ръце с бившия му заместник Форт Уърт Star-Telegram

News Dameo