Бизнес групи от Обединеното кралство призовават Сунак да се присъедини отново към изследователската схема на Horizon – Financial Times

Бизнес групи от Обединеното кралство призовават Сунак да се присъедини отново към изследователската схема на Horizon Financial Times

News Dameo