Бизнес перспективите в Германия се подобряват, тъй като рецесията може да бъде избегната – Bloomberg

Перспективите за германския бизнес се подобряват, тъй като рецесията може да бъде избегната Bloomberg

News Dameo