Бразилецът Лула ще отиде в Китай с 240 представители на бизнеса, казва официално – US News & World Report

Лула от Бразилия ще отиде в Китай с 240 представители на бизнеса, казва официален американски новини и световен доклад

News Dameo