Видео Морски слон прекъсва бизнеса на кея на Австралия – ABC News

Видео Морски слон прекъсва бизнеса на австралийския кей ABC News

News Dameo