Германия ще купи граждански хеликоптер Airbus и ще го преобразува за боен – Business Insider – US News & World Report

Германия ще купи граждански хеликоптер Airbus и ще го преобразува за боен – Business Insider US News & World Report

News Dameo