Главен изпълнителен директор на Marriott: Тъй като линиите на Bleisure се размиват, стратегията се променя – Новини за бизнес пътувания

Изпълнителен директор на Marriott: Докато линиите на Bleisure се размиват, стратегията се променя Новини за бизнес пътувания

News Dameo