Джон Луис намалява бонуса на персонала, тъй като загубите се увеличават в търговците на дребно – Bloomberg

Джон Луис намалява бонуса на персонала, тъй като загубите се увеличават в търговеца на дребно Bloomberg

News Dameo