Джон Люис обмисля прекратяване на 100% собственост на служителите – съобщава The Guardian

Джон Люис обмисля прекратяване на 100% собственост на служителите – съобщава The Guardian

News Dameo