Доставчици на енергия от Обединеното кралство: Спрете да налагате предплатени измервателни уреди на бедните потребители – Bloomberg

Доставчици на енергия от Обединеното кралство: Спрете да налагате измервателни уреди за предплащане на бедните потребители Bloomberg

News Dameo