Изисква се „доказателство за летищна дейност“, за да влезете в О’Хеър през нощта от Blue Line, казват служители – FOX 32 Чикаго

Изисква се „доказателство за летищна дейност“, за да влезете в О’Хеър през нощта от Синята линия, казват служители FOX 32 Chicago

News Dameo