Изисква се „доказателство за летищна дейност“, за да влезете в О’Хеър през нощта от синята линия, казват служители – Chicago Sun-Times

Изисква се „доказателство за летищна дейност“, за да влезете в О’Хеър през нощта от Blue Line, твърдят служители Chicago Sun-Times

News Dameo