Изправен пред съдебен процес от бял собственик на бизнес, окръг Кук преоборудва програма за безвъзмездни средства за малцинства, жени – Chicago Sun-Times

Изправен пред съдебен процес от бял собственик на бизнес, окръг Кук преоборудва програма за безвъзмездни средства за жени от малцинствата Chicago Sun-Times

News Dameo