Как големите технологични съкращения се натрупват с останалата им работна сила

За известен период от пандемията технологичните компании не можеха да наемат достатъчно бързо. В Силициевата долина избухнаха войни за таланти, като фирмите се бореха за софтуерни инженери, често раздавайки екстравагантни бонуси на новите и бъдещите си служители. Тъй като печалбите скочиха, ръководителите се държаха така, сякаш купонът никога няма да свърши. Сега това се случи – и работниците поемат тежестта на оттеглянето. Близо 200 000 технологични служители са били съкратени от началото на 2022 г., според Layoffs.fyi, сайт, който проследява съкращенията на работни места в сектора. Четири от най-големите технологични компании – Alphabet, Amazon, Meta и Microsoft – обявиха общо повече от 50 000 съкращения на работни места през последните месеци. Но дори след значителни съкращения най-големите технологични компании все още са гиганти. Те нараснаха неимоверно по време на пандемията, добавяйки десетки хиляди работници. Съкращенията, обявени през последните седмици, обърнаха част от наемането, извършено през последните години. При обявяването на съкращенията на служителите, ръководителите удариха особено извинителни тонове, изразявайки съжаление за прекаленото разрастване и бързото наемане. Ръководителите посочиха икономически фактори, влошени от инфлацията и нарастващите лихвени проценти. Но те също така признават, че са наели прекалено много хора, като са прочели погрешно трайността на ускоряването на пандемията в растежа на онлайн услугите.*От края на 2019 г. компанията е нараснала със 728 000 души. „Като част от нашия годишен процес на планиране за 2023 г. , лидерите в цялата компания работят със своите екипи и разглеждат нивата на тяхната работна сила, инвестициите, които искат да направят в бъдеще, и дават приоритет на това, което е най-важно за клиентите и дългосрочното здраве на нашите бизнеси. Тази година прегледът беше по-труден предвид несигурната икономика и това, че наемахме бързо през последните няколко години.“— Анди Джаси, главен изпълнителен директор, ян. 4ALPHABET186 779 служители – 12 000 съкращения = 6,4% от работната сила

News Dameo