Къде отиде доверието в бизнеса?

Мариан Еванс, управляващ директор в Elevate BC Ltd. getty Наречете ме идеалист, но в бизнеса, политиката и всеки друг аспект от живота ни доверието има значение. Преди имаше значение и все още има. Живеем в несигурни времена и доверието е много по-важно, когато хората се чувстват несигурни за бъдещето си. И все пак в момента забелязах, че изглежда има вакуум в доверието в много индустрии. Както показват продължаващите стачки, съществуват реални опасения относно намеренията на работодателите към тяхната работна сила, относно справедливото разпределение на богатството и самото естество на заетостта. Има промени и в очакванията на служителите от своите работодатели. С всичко това, което се случва, ще разгледаме причините, поради които нивата на доверие са паднали и защо доверието е толкова важен фактор в бизнеса. Какво означава доверие в бизнеса? Когато говоря за доверие в бизнеса, имам предвид три различни неща. 1. Стратегическо доверие: Това е доверието, което служителите имат в хората, управляващи бизнеса, за да вземат правилните решения, да определят правилния курс и да помогнат на компанията да успее. 2. Лично доверие: Вярват ли служителите на мениджърите, че ще се отнасят с тях справедливо и ще вземат предвид техните нужди, или мениджърите поставят себе си на първо място, когато вземат решения? 3. Организационно доверие: Това е доверието, което хората имат в самата организация. Компанията изпълнява ли обещанията си? Неговите процеси и политики последователни и справедливи ли са и дали бизнесът ги следва? Тези три вида доверие са неразривно свързани. Като пример, когато мениджър направи нещо, което накърнява личното доверие на служителите, тяхното доверие в организацията като цяло също е засегнато. В бизнеса различните групи също могат да имат противоречиви цели, което може да доведе до служителите да получават противоречиви съобщения. И когато служителите се чувстват разочаровани от дадена организация, естеството на заетостта означава, че не винаги е възможно да напуснат. Вместо това те остават и могат да направят възможно най-малко; след като това доверие е нарушено, е много трудно да се възстанови. Защо доверието е важно в бизнеса? Служителите могат да се наслаждават на работата си и дори да имат чувство за постижение и гордост, но ако има липса на доверие между тях и техния шеф, старши ръководители или самата организация, те могат да започнат да се съмняват как и къде се вписват в организацията и което има сериозни последици. Липсата на доверие не само оказва влияние върху корпоративната култура, но също така може да повлияе на производителността, ангажираността и задържането на служителите. Доверието също трябва да присъства, за да могат служителите да поемат рискове. Следователно, без доверие, често има много малко иновации. Според проучване на PWC 93% от служителите признават, че биха били по-лоялни към работодателя, ако организацията спечели доверието им, докато 90% казват, че е по-вероятно да защитят бизнеса. От друга страна, 71% заявяват, че биха били по-склонни да напуснат компания, която е нарушила доверието им, нараствайки до 75% от по-младите работници. Допълнителни изследвания показват, че когато има повече доверие в една организация, служителите са с 23% по-склонни да предложат идеи и решения, докато 21% ще работят по-дълго. Кои действия разрушават доверието? Доверието се изгражда трудно, но много лесно се разрушава. Липсата на доверие може да бъде предизвикана от едно събитие, като например организационно преструктуриране, при което служителите смятат, че техните нужди не се вземат предвид. Други единични събития, като мениджър, който приписва заслуги за работата на служител, също могат да окажат незабавно въздействие върху доверието. Доверието, което е загубено по този начин, може да бъде по-лесно да се възстанови, защото поне действието може да бъде идентифицирано, обработено и решено. В много случаи обаче доверието ерозира с течение на времето в резултат на фини и повтарящи се модели на поведение, които нарушават доверието ежедневно. Обикновено това поведение, някои от които описах по-долу, остава без предизвикателство, но оставя работниците ранени и не желаят да се представят по най-добрия начин. И така, какво могат да направят лидерите? Бъдете последователни с вашите съобщения. Непоследователни съобщения могат да се появят навсякъде в една организация, независимо дали са вътрешно, от висши мениджъри надолу или външно, когато бизнесът комуникира с клиенти и други заинтересовани страни, но резултатът винаги е разрушителен. Твърде често висшите мениджъри казват на хората това, което искат да чуят, което води до объркване и срив на доверието. Дайте приоритет на справедливостта. Справедливостта е изключително важна за хората в техния личен и професионален живот. Ако служителите смятат, че към тях се отнасят по-несправедливо от колега или че шефът им има „любими“, доверието им ще бъде ударено. Много служители поддържат безмилостни резултати, така че всички несъответствия в начина, по който се отнасяте към служителите, ще бъдат отбелязани и няма да бъдат забравени. Бъдете честни – никога не давайте фалшиви отзиви. Даването на обратна връзка на служителите може да бъде трудно, особено когато трябва да говорите за техните недостатъци лице в лице. Но колкото и да е трудно, трябва да бъдете честни. Издаването на блестящ отчет за представянето на служител, който не го заслужава, може да им спести изчервяването, но също така ще навреди на доверието на членовете на екипа, които са достойни за честна похвала. Вземете правилните основи. Ако искате да изградите повече доверие в бизнеса, като всеки аспект от корпоративната култура, висшите ръководители трябва да дават пример. Това изисква усилия и ежедневните реалности може да изискват повече внимание, но в крайна сметка открих, че ползите далеч надхвърлят разходите. Ключът е да започнете да получавате правилните основи, като например да се отнасяте добре към персонала, да разбирате техните приоритети и болезнени точки при вземането на решения, да признавате техния принос към компанията и да персонализирате преживяванията на служителите, когато можете. Forbes Business Council е най-важната организация за растеж и работа в мрежа за собственици и лидери на бизнес. отговарям ли на условията?

News Dameo