Мениджърите на Disney са казали да идентифицират кандидати за съкращения, като съкращенията на 4K работни места се очакват до април: доклад – Fox Business

Мениджърите на Disney са казали да идентифицират кандидати за съкращения, като съкращенията на 4K работни места се очакват до април: доклад на Fox Business

News Dameo