Метавселената ще метаморфозира бизнеса, като първите възприематели са готови да извлекат най-големите трансформиращи награди – Yahoo Finance

Метавселената ще метаморфозира бизнеса, като ранните възприематели са готови да пожънат най-големите трансформиращи награди Yahoo Finance

News Dameo