Мета, която е майка на Facebook, планира да съкрати още 10 000 служители – CNN

Мета, която е майка на Facebook, планира да съкрати още 10 000 служители на CNN

News Dameo