Новите намаления на данъците няма да се появят във възстановените суми до 2024 г., фирмите чакат до сезона на подаване на декларации през 2025 г. – WCHS

Новите намаления на данъците няма да се появят във възстановените средства до 2024 г., фирмите чакат до сезона на подаване на 2025 г. WCHS

News Dameo