Номинираният от Световната банка на САЩ ръководи бизнеса и развитието – Посолството на САЩ в Рим

Номинираният от Световната банка на САЩ ръководи бизнеса и развитието на посолството на САЩ в Рим

News Dameo