Няколко Байдън, участващи в бизнес схеми: Джеймс Комър – Fox News

Няколко Байдън, участващи в бизнес схеми: James Comer Fox News

News Dameo