Оманската енергийна компания OQ ще продаде 49% дял в Oil-Drilling Unit IPO – Bloomberg

Оманската енергийна компания OQ ще продаде 49% дял в IPO на петролно-сондиращия Bloomberg

News Dameo