Парите ми в безопасност ли са след фалит на банка? Бившият изпълнителен директор на Goldman Sachs казва нещо като CNN

Парите ми в безопасност ли са след фалит на банка? Бившият главен изпълнителен директор на Goldman Sachs казва нещо като CNN

News Dameo