Повече от 500 бахрейнски и израелски бизнес лидери присъстваха "Connect2Innovate" Конференция – Yahoo Finance

Повече от 500 бизнес лидери от Бахрейн и Израел присъстваха на конференцията „Connect2Innovate“ Yahoo Finance

News Dameo