Поддръжката на знаци за стълбове на магистрала е оставена на собствениците на фирми – WBKO

Поддръжката на знаци за стълбове на магистрала е оставена на собствениците на фирми WBKO

News Dameo