Приходите от облак на Microsoft се повишиха с 22%, бизнесът с устройства се срина с 39% през … – GeekWire

Приходите от облак на Microsoft се повишиха с 22%, бизнесът с устройства се срина с 39% през … GeekWire

News Dameo