Проектът Ground Up намира млади мъже с работа, жилище – бизнесът на Крейн в Детройт

Проектът Ground Up намира работни места на млади мъже, приютявайки бизнеса на Крейн в Детройт

News Dameo