Разрушава ли се глобализацията или се трансформира? | Бизнес и икономика

От: Преброяването на разходитеКризата след криза заплашва да разбие световната икономика след десетилетия икономическа интеграция. Краят на Студената война, свободната търговия и технологичният напредък помогнаха за създаването на глобална система, която е чувствителна към случващото се от другата страна на свят. На глобализацията се приписва развитието на икономиките, увеличаването на доходите и измъкването на милиони хора от бедността. Но пандемията и войната в Украйна разкриха крехкостта на тази икономическа взаимозависимост. В същото време глобализацията също е критикувана за увеличаване на неравенството, а международната благотворителна организация Oxfam казва, че най-богатият 1 процент в света е прибрал близо два пъти повече богатство от всички останали през последните две години.

News Dameo