Разходи за живот: Инфлацията в Япония скача до нов 41-годишен връх – BBC

Разходи за живот: Инфлацията в Япония скача до нов 41-годишен връх BBC

News Dameo