Сътрудничеството и адаптивността са подчертани като ключови двигатели на растежа на отношенията Китай-АСЕАН в CGS Китай-АСЕАН… – Yahoo Finance

Сътрудничеството и адаптивността са подчертани като ключови двигатели на растежа на отношенията Китай-АСЕАН в CGS Китай-АСЕАН … Yahoo Finance

News Dameo