Топ 5 на световните производители на бизнес самолети за 2022-2023 г., включително Gulfstream, Bombardier, Dassault, Textron Aviation и Embraer

ДЪБЛИН, 21 януари 2023 г. /PRNewswire/ – Добавен е докладът „Обобщен анализ на стратегическите фактори (SFAS) Framework Analysis – 2022-2023 – Global Top 5 Business Jet Manufacturers – Gulfstream, Bombardier, Dassault, Textron Aviation, Embraer“ към предложението на ResearchAndMarkets.com. Лого за изследвания и пазари Докладът предоставя холистичен рамков анализ на SFAS, разработен от Wheelen & Hunger, за всеки от Топ 5 в света на производителите на бизнес самолети, базиран на анализ на стратегическото позициониране на всяка компания и нейната степен на реакция към нейните вътрешна и външна среда, съответно. Целта на анализа е да се оцени доколко благоприятно е позиционирана всяка компания и доколко реагира на естеството, степента и темпото на промените, протичащи съответно във вътрешната и външната среда. Рамката генерира проницателна моментна снимка на преобладаващото, холистично стратегическо уравнение за всяка компания чрез идентифициране, претегляне, приоритизиране и класиране на значими стратегически фактори, присъстващи във вътрешната и външната среда чрез матрица за обобщен анализ на вътрешни фактори (IFAS) и матрица за обобщен анализ на външни фактори (EFAS). След това тези стратегически фактори се класират въз основа на стратегическото значение и потенциалната степен на въздействие заедно с всеки съответен съответната степен на отзивчивост на компанията към тези фактори. Окончателната матрица на обобщения анализ на стратегическите фактори (SFAS) обединява матриците на IFAS и EFAS в една матрица, последвана от преоценка и класиране на второ ниво и рейтинг за отзивчивост, което води до генериране на общ резултат, по този начин осигурявайки холистичен, всеобхватен стратегически поглед върху всеки играч на пазара. Числените SFAS резултати и анализът, произведен от рамката, са изключително полезни за конкурентен и сравнителен анализ от текуща, както и от нововъзникваща гледна точка, като рамката оценява стратегическото позициониране и степента на отзивчивост на всяка компания и към настоящето a динамиката на нововъзникващите пазари, като по този начин анализира способността да бъде в състояние да създава и капитализира потенциални възможности за растеж ефективно чрез ефективно използване и навигиране в променящия се пазар и технологичен пейзаж, като същевременно използва структурни и основни силни страни и отрича заплахи и преодолява предизвикателства едновременно SFAS, като рамка , по този начин, значително надхвърля традиционната рамка за SWOT анализ по отношение на способността му да определя количествено набор от стратегически фактори въз основа на естеството и потенциалната степен на ефект на всеки стратегически фактор, който се анализира, като по този начин го прави много по-ефективен за конкурентоспособност оценка, както и анализ със създаването на количествена стратегическа моментна снимка на всеки играч на пазара Историята продължава Уместност и полезност на доклада: Докладът предоставя прозрения и входящи данни, които да бъдат включени в по-широката конкурентна оценка, стратегическо планиране и процеси на вземане на решения Докладът ще бъде полезен за : Конкурентна оценка, сравнителна Анализ и стратегическо планиране Общо стратегическо уравнение и количествен, цифров SFAS резултат за всяка компания, базиран на анализ на стратегическо позициониране, пазарна динамика и отзивчивост. Холистичен, сравнителен анализ и класиране на производителите на оригинално оборудване в индустрията въз основа на SFAS резултати. Анализ на степента на съответствие между нововъзникващия пазарен пейзаж и стратегия фокус върху производителите на оригинално оборудване Идентифициране и подчертаване на области за извършване на потенциални стратегически промени, корекции и пренастройване Анализ и оценка на нововъзникващите пазари, технологични тенденции и развитие Анализ на движещите сили, както и ограничаване на индустрията и тяхната цялостна динамика Анализ на пазарното развитие със средносрочни прогнози за растеж на търсенето и перспективи За кого :Ключови лица, вземащи решения Програмни мениджъри Топ мениджмънт на играчи в индустрията и други компании OEM производители в индустрията Оператори на бизнес самолети Доставчици, доставчици, доставчици на технологични и MRO услуги и други ключови играчи във веригата на стойността на индустрията Съществуващи и потенциални инвеститори Индустриални и фирмени анализатори M&A A консултантски фирми Фирми за стратегически и управленски консултации PE фирми, рискови капиталисти и компании за финансиране и лизинг Изследователи и всички, свързани с индустрията като цяло Ключови теми: Раздел 1: Бизнес структура и моментна снимка – Топ 5 в света на производителите на бизнес самолети Раздел 2: Моментна снимка и анализ на финансовото представяне – Графики & Анализ за всяка компания: База на приходите и тенденция на растеж. Приходи, разделени по ключови сегменти. ) Матрица – За всеки от производителите на бизнес самолети Раздел 4: Обобщен анализ на външни фактори (EFAS) Матрица Раздел 5: Обобщен анализ на стратегически фактори (SFAS) Матрица – С повторно приоритизиране, количествено определяне и класиране на съответните стратегически фактори, произтичащи от матрици IFAS и EFAS Количествено определени Източници на силни страни, които могат да бъдат използвани Количествено определени слабости, върху които да се работи Възможности, върху които да се капитализира и тяхното количествено определяне за оценка на степента на уместност и полезност Заплахи, които да бъдат смекчени, отхвърлени и преодолени и тяхното количествено определяне за оценка на потенциалната степен на въздействие Раздел 6: Сравнително класиране на играчите в индустрията – въз основа на резултатите от SFAS Раздел 7: Глобален бизнес авиационен пазар – Анализ на силовото поле – Анализ на задвижващите и ограничаващи сили и тяхната цялостна динамика Движещи сили Ограничаващи сили Раздел 8: Ключови пазарни и технологични тенденции – Анализ на ключови тенденции, готови да оформят и трансформират бъдещето Раздел 9: Ключови проблеми , Предизвикателства и рискови фактори Раздел 10: Глобален пазар на бизнес самолети – Стратегическа пазарна перспектива – 2023-2032 г. Анализ на сценария за възникващи пазари за бизнес самолети Глобална перспектива за търсене на бизнес самолети – Прогноза до 2032 г. Прогнози за световно търсене за ключови пазарни сегменти – Въз основа на размера на самолета (лек, среден & Heavy Jets) Прогнози за търсенето за Key Географски пазари и региони: до 2032 г. За повече информация относно този отчет посетете https://www.researchandmarkets.com/r/kri00nЗа ResearchAndMarkets.comResearchAndMarkets.com е водещият световен източник за международни доклади за пазарни проучвания и пазарни данни. Предоставяме ви най-новите данни за международни и регионални пазари, ключови индустрии, най-добрите компании, нови продукти и най-новите тенденции. Контакт с медиите: Изследвания и пазари Лаура Ууд, старши мениджърpress@researchandmarkets.com За работно време EST Обадете се на +1-917 -300-0470За САЩ/CAN Безплатно обаждане +1-800-526-8630За работно време GMT ​​Обадете се +353-1-416-8900 Факс в САЩ: 646-607-1907Факс (извън САЩ): +353-1-481- 1716Logo – https://mma.prnewswire.com/media/539438/Research_and_Markets_Logo.jpg Cision Вижте оригиналното съдържание: https://www.prnewswire.com/news-releases/global-top-5-business-jet-manufacturers-report -2022-2023-featuring-gulfstream-bombardier-dassault-textron-aviation-and-embraer—key-issues-challenges-risks–strategic-outlook-to-2032-301727023.htmlИЗТОЧНИК Изследвания и пазари

News Dameo