Фед и други централни банки се опитват да предотвратят кризата, като поддържат потока на долара – CNN

Фед и други централни банки се опитват да предотвратят кризата, като поддържат потока на долари CNN

News Dameo