Финансовите технологии са принудени да решават дали са бизнес или функция, докато инвеститорите се стремят към печалби – PYMNTS.com

Финансовите технологии са принудени да решат дали са бизнес или функция, тъй като инвеститорите настояват за печалби PYMNTS.com

News Dameo