Японските „политически“ ограничения на пътуванията на Китай „вредят на бизнес връзките“ – South China Morning Post

Японските „политически“ ограничения на пътуванията на Китай „вредят на бизнес връзките“ South China Morning Post

News Dameo