Японският Kishida казва, че е твърде рано за обсъждане на преразглеждане на споразумението за BOJ – Bloomberg

Японският Kishida казва, че е твърде рано за обсъждане на преразглеждане на споразумението за BOJ Bloomberg

News Dameo