Antioch одобрява оперативно споразумение за нов бизнес с канабис

​Natural Supplements, пълномащабно отглеждане, производство, търговия на дребно и дистрибуция на канабис, получи зелена светлина тази седмица от Градския съвет на Антиохия. Съветът одобри оперативното споразумение с гласуване 3 към 2, като членовете на Съвета Лори Огорчок и Майк Барбаника не са съгласни. Градският прокурор Томас Смит каза, че оперативното споразумение осигурява ползи за града по няколко начина, включително чрез такси, които се увеличават всяка година през първите четири години. Съгласно 10-годишното оперативно споразумение, което включва две възможни петгодишни удължения, операторът ще плаща процент от брутните си приходи на града всеки месец. Друга полза за града, каза Смит, е в програма за социален капитал, която е приложена към споразумението, в която бизнесът помага в подкрепа на местна организация с нестопанска цел. „Програмата за социално равенство дава шанс на бизнеса да се отдаде на общността“, каза Смит. Съгласно споразумението операторът е избрал Rubicon Programs, програма за борба с бедността, която предоставя услуги за работната сила на търсещи работа, засегнати от правосъдието, много от които преди това са били затворници и засегнати от войната срещу наркотиците. Но някои членове на съвета поставиха под съмнение процеса на избор на организация с нестопанска цел, като предложиха други организации с нестопанска цел, които биха могли да се възползват. Членът на съвета Лори Огорчок каза, че въпреки че оценява работата на Rubicon, би искала да види списък с организации с нестопанска цел и да остави съветът да реши. „Разглеждам организации с нестопанска цел за възрастни, ветерани, специални нужди, като Veterans Center, Meals on Wheels, Stand Down on the Delta и White Pony Express“, каза тя. „И така, има някои от тях, за които бих искал да видя списък с тях, който се връща при нас.“ Заместник-кметът Тамиша Торес-Уокър, която е в постоянната комисия по канабиса, също постави под съмнение процеса, като каза, че би искала обществеността да участва повече в избора. „Ще кажа, че целта на тези капиталови фондове е наистина да изчистят въздействието на войната срещу наркотиците и криминализирането на канабиса и лишаването от права на цели общности в резултат на войната срещу наркотиците и криминализирането“, каза тя. „Програмите за дялово участие, които трябва да бъдат финансирани, трябва да са такива, които оказват влияние върху чернокожите и кафявите общности“, добави Торес-Уокър. Кметът Ламар Торп обаче поясни, че градът първоначално е създал програмата за дялово участие с бизнеса с канабис, отговорен за избора на организация с нестопанска цел и работата с тях в подкрепа на техните програми, тъй като градът не разполага с персонал или пари, за да се погрижи за това. „Взехме този подход, защото нямахме капацитет в града да управляваме програма за социално равенство, както се прави в Оукланд, Сакраменто или Сан Франциско“, каза той. Но, каза той, ако комисията по канабиса иска да промени процеса за избор на организация с нестопанска цел, тя може да върне предложение в съвета, за да направи това. Съветът за първи път одобри разрешение за бизнес употреба на Natural Supplements и преглед на дизайна преди почти година. Базирана в Рипон, Natural Supplements планира да построи две сгради: едната на 11 200 квадратни фута, а другата на 19 500 квадратни фута на място на 2100-2300 Wilbur Ave. Не е дадена дата за очакваното завършване на строителството.

News Dameo