Google Girds за втора антитръстова битка, тъй като Министерството на правосъдието насочва своя рекламен бизнес

TechLawsuit призовава за продажба на части от бизнеса на гиганта за търсене

News Dameo