Moynihan от BofA казва, че работната сила е станала твърде голяма, тъй като изтощението се забавя – Bloomberg

Мойнихан от BofA казва, че работната сила е станала твърде голяма, тъй като изтощението е забавило Bloomberg

News Dameo